Nyköping är en gammal stad med en historia som växlat mellan storhetstid som hemvist för kungamakten och mera undanskymda år som lugn småstad. Tiderna har dokumenterats i texter, bilder och sägner. Från fotokonstens tillkomst i mitten av 1800-talet och fram till idag finns många bilder, fotografier tagna av professionella fotografer likväl som av duktiga amatörer.

Börje Ohlsson var en känd person i staden, kanske mest som innehavare av ”Börjes kläder”. Han drevs av en vilja att bevara bilder av staden, och kring sig samlade han i början av 1990-talet en grupp av likasinnade, och ”Bildgruppen i Nyköping med omnejd” uppstod. Idag har vi ett arkiv bestående av mer än 50.000 bilder.

Vi har under åren samarbetat med museer och andra arkivförvaltare, men också i stor utsträckning samlat in bilder vi fått låna från privatpersoner och sådana som återfunnits i dödsbon och återvinningsbutiker.

En ”inre grupp” med femtontalet medlemmar träffas veckovis och granskar inkomna objekt, klargör var och när bilden tillkommit och försöker utreda fakta om husens eller platsens historia och dess invånare. Vår förening har idag c:a 140 medlemmar, och för dessa har vi återkommande visningar av bilderna.

Bildgruppen sätter också upp utställningar, gör visningar för enskilda grupper och ger varje år ut en kalender med utvalda bilder. Vi känner ett starkt ökat intresse hos stadens invånare för vår stads historia och utveckling och för vårt arbete att dokumentera detta. Vill också du bli medlem står Bildgruppen öppen för dig och för alla intresserade!

Hur används våra bilder?

  • Egna bildvisningar till allmänheten
  • Bildvisningar på uppdrag av föreningar
  • Utställningar
  • Illustrationer i publikationer om Nyköping, etc.
  • Hjälp till släktforskare